بازدید پست تلگرام‌

نام محصول : بازدید پست تلگرام‌

 

دو نوع بازدید پست داریم :

بازدید فیک و بازدید واقعی

بازدید واقعی : بازدید واقعی همان بازدیدی هست که شما با اکانت خود مطالب کانال ها
رو تماشا میکنید

و چند نوع روش خرید وجود دارد که میشود از طریق این روش ها بازدید واقعی برای پست خود جمع آوری

کنید روش تبلیغ در کانال و گروها ، استفاده از ربات تبچی ، استفاده از گسترده ها و…

بازدید فیک : این روش بازدید از طریق برنامه ها ، ربات های سکه ای و تلگرام های غیر رسمی به پست ها اضافه میشوند

این نوع بازدید ها غیرواقعی میباشند و فقط برای بالا بردن آمار بازدید پست ها استفاده میشوند

 

?ارسال بازدید واقعی برای یک پست

حداقل ارسال بازدید واقعی در یک روز تا یک کا

حداکثر ارسال بازدید واقعی در یک روز تا یک میلیون

 

✔️ ارسال بازدید فیک برای یک پست

حداقل بازدید فیک در یک روز تا یک کا برای
حداکثر بازدید فیک در یک روز تا 200k

 

مشاوره و ثبت سفارش:

@Neshaninfo